Szybki kontakt

 

SKLEP
+48 89 741 00 19
+48 89 741 44 18
mobile

+ 48 660 495 014

pon. - pt. 7.00 - 15.00
sob. 8.00 - 13.00
sklep@sait.pl


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI- dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja umowy, którą  z Państwem zawieramy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje, które zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

HMT Materiały Ścierne s.c. Jerzy Czerwiński, Janusz Rudnicki, prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7420012901 , nr REGON 510350700, ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzają Państwo założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniecie poproszeni o podanie nam danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy kupna-sprzedaży. 
Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług prowadzonych w zakresie działalności gospodarczej.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydują, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

 • Realizacja Twoich zamówień

 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Państwa dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Państwa skutki prawne,

 • wpływające na Państwa w podobnie istotny sposób,

zapytamy o Państwa zgodę.

Zgodę w każdej chwili można odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych

 • sprostowania danych

 • usunięcia danych (w przypadku jeżeli jest to prawnie umotywowane)

 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 • umożliwiają, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

 • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:

 • usunąć pliki cookies

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Państwa sesji

 • statystycznym

 • marketingowym

 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdują na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, która jest używana:

Jeśli nie wyłączą Państwo wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażcie zgodę na ich wykorzystanie.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów

 • dostawca płatności

 • biuro księgowe

 • hostingodawca

 • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

 • podmiot zapewniający system mailingowy

 • podmiot zapewniający usługi marketingowe

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

 • portale społecznościowe

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: HMT Materiały Ścierne s.c., ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo  | REGON: 510350700  NIP: 7420012901

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo  lub email: admin@sait.pl oraz telefonicznie, pod numerem 89 741 00 19.

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu handlu materiałami ściernymi.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów i usłlug mieści się w zakresie działalności gospodarczej HMT Materiały Ścierne s.c., jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.
 

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom HMT Materiały Ścierne s.c. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów.
 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.
 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  
Więcej na temat praw przysługujących w związku z przetwarzaniem przez HMT Materiały Ścierne s.c.   Państwa danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://datamakesales.pl/rodo-czyli-rewolucja-w-ochronie-danych-osobowych/

 Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: admin@sait.pl,

- pocztę tradycyjną na adres: ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Wydrukuj

PASY ŚCIERNE BEZKOŃCOWE
Wykonywanie pasów bezkońcowych na zamówienie.

KAŻDY WYMIARNewsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?

                                          
                                                       SAIT POLSKA HMT-Materiały Ścierne s.c.    11-700 MRĄGOWO    ul. Przemysłowa 8    tel. +48 89 741 00 19    fax. +48 89 741 37 47